Výbor Společnosti Pavla Jurkoviče

Barbora Jurkovičová

David Krofta

Jan Pirner

Cecilie Pirnerová – tajemnice SPJ

Lenka Pospíšilová

Martin Rudovský – předseda SPJ

Jakub Zicha

Na fotce zleva doprava: Krofta, Jurkovičová, Zicha, Pospíšilová, Pirner, Pirnerová, Rudovský