Naše projekty

Společnost Pavla Jurkoviče se od svého vznik!u snaží o propagaci života a díla tohoto skladatele a pedagoga různými způsoby. Díky její snaze bylo ve spolupráci s nakladatelstvími uskutečněno několik projektů.


Lidové písně mého srdce. Zpívání s Pavlem Jurkovičem
(Praha: Euromedia Group 2022)

Koupit zpěvník

Lidová píseň v nejrůznějších podobách provázela skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče po celý život. Zpěvník Lidové písně mého srdce přináší přes osm desítek českých, moravských, slezských a slovenských lidových písní, které Jurkovič často a rád uplatňoval ve výuce. Je určen pro rodiče, děti i učitele mateřských a základních škol, hodí se k domácímu muzicírování i k inspirativnímu hudebnímu dialogu ve škole. Kombinuje výběr známých i méně známých, většinou jednohlasých písní doplněných elementárním doprovodem orffovských nástrojů. Interpreti mají v doprovázení písní absolutní volnost, nástroje je možné kombinovat podle aktuálních možností.


Pavel Jurkovič: Dětské sbory (Praha: NIPOS 2020)
Koupit zpěvník

Edice dětských sborů hudebního skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče přináší výběr z jeho málo dostupného či dosud nepublikovaného sborového díla věnovaného zejména jeho nejmilejším tělesům – chlapeckému sboru Pueri gaudentes a jeho sbormistryni Zdeně Součkové a dětskému pěveckému sboru Radost Praha a jeho sbormistru Vladislavu Součkovi. Svazek poprvé přináší kompletní partitury skladeb pro dětské sbory Devatero divných květ, Vrby se nám zelenají, Hra o svaté Dorotě, Život zbojnický, Píseň tvorstva a Český podzim. Sborník je jedním z výsledků třídění pozůstalosti skladatele.


Vánoční písně a koledy. Zpívání s Pavlem Jurkovičem
(Praha: Knižní klub 2018)

Koupit zpěvník

Vánoční zpěvník obsahuje více než stovku českých i zahraničních koled, písní, rorátů a lidových vánočních zpěvů. První část zahrnuje písně z kancionálů, chorály, latinské středověké i barokní zpěvy. Druhá je věnována českým a moravským koledám, těm nejznámějším i méně známým. Teskné, důstojné melodie se v ní střídají s těmi veselými, jásavými a žertovnými. Do třetí jsou pak shrnuty koledy zahraniční, ze všech končin světa, a to s texty jak v českých překladech, tak v anglickém, francouzském, německém či jinojazyčném originále. Závěrečný oddíl uvádí populární zimní písně v úpravě Pavla Jurkoviče. Časově písně pokrývají období čtyřtýdenního adventu, vánoční svátky a počátek ledna až k Hromnicím. Zpěvník je určen pro širokou veřejnost, pro pěvecké sbory i pro domácí muzicírování. Díky praktické vazbě je možné s ním chodit po koledě, použít ho při vystoupení či ho položit do klavírního stojánku, aby se kolem mohla sejít celá rodina a zazpívat betlémskému děťátku společně.


Pavel Jurkovič: Ukolébavky (CD, Supraphon, SU 4253-2, 2018)
Koupit CD

Zkušené maminky vědí, jak velikou moc má ukolébavka, když je třeba děťátko ukonejšit k sladkému spánku. Ale kolik ukolébavek vlastně umíme zazpívat? Rodičům, kteří nechtějí zůstat jen u Halí belí, jistě udělá radost předkládaný barevný výběr z ukolébavek Pavla Jurkoviče. Jurkovič postupně napsal "na míru" pro děti svých blízkých necelou stovku ukolébavek. Dvaadvacet z nich pro tuto nahrávku vybral zčásti sám autor, zčásti pak jeho hudební přátelé v čele se sopranistkou Hankou Blažíkovou. Neodolatelné kouzlo a něhu jejího hlasu doplňuje (za tatínky) sametový baryton Tomáše Krále a celá řada skvělých muzikantů. V ukolébavkách se nezapře láska Pavla Jurkoviče k moravské lidové písni ani jeho znalost barokních kancionálů. Proto také poetické aranže písní vycházejí především z barokního a lidového instrumentáře. Niternou krásu těchto drobných drahokamů doplňují půvabné ilustrace v bookletu. Svou "nejkrásnější" si mezi ukolébavkami jistě najde každý z (pra)rodičů i jejich ratolesti, které budou při poslechu za odměnu spokojeně usínat.


Pavel Jurkovič: Písnička jako dárek (Praha: Portál 2017) + CD
Koupit zpěvník s CD

Zpěvník Písnička jako dárek je poslední knihou Pavla Jurkoviče, kterou rozpracoval, ale za svého života už nestihl vydat. Obsahuje celkem třicet písniček s texty nejrůznějších autorů a Jurkovičovou hudbou doplněnou o notové zápisy. Písničky jsou určené zejména dětem z mateřských škol a jsou vhodné jako dárek maminkám, tatínkům, prarodičům, ke zpívání na besídkách a vystoupeních. Knížku ilustracemi doprovodila Edita Plicková a metodickým úvodem pro pedagogy opatřila Eva Hurdová. Přiložené CD obsahuje nahrávky všech písní.