O nás

Společnost byla založena v únoru 2016. Jejím hlavním cílem je propagovat a šířit dílo i odkaz významného hudebního pedagoga, zpěváka, instrumentalisty, folkloristy, skladatele a spisovatele Pavla Jurkoviče.

Na popud dramaturga Martina Rudovského a dcery skladatele Barbory Jurkovičové se do roka a do dne od Jurkovičova úmrtí sešel poprvé úzký kruh sympatizantů myšlenky na založení společnosti nesoucí jméno toho, jemuž za tolik vděčí. Na místě byl ustanoven Výbor Společnosti Pavla Jurkoviče, jehož dalšími členy jsou blízcí spolupracovníci a žáci skladatele, sami aktivní převážně v hudebním prostředí – Lenka Pospíšilová, Jakub Zicha, Jan Pirner, David Krofta a tajemnice SPJ Cecilie Pirnerová, členem výboru byl i Matěj Turek.

Podobné společnosti mají u nás i v zahraničí velkou tradici zejména v řadách nejslavnějších skladatelů klasické hudby. V případě Pavla Jurkoviče jde o odkaz především hudebně pedagogický – zanechal po sobě množství drobných vokálních i instrumentálních skladeb a úprav písní a řadu metodických materiálů zejména pro děti mladšího školního věku.

Jedním z mnoha cílů společnosti je práce na katalogizaci a třídění Jurkovičovy pozůstalosti, která se postupně zpřístupňuje veřejnosti na několika úrovních. K dispozici veřejnosti k absenčnímu vypůjčení je přes šest set Jurkovičových skladeb dostupných v Hudební sekci Knihovny Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu – v současnosti jde o největší fond zpřístupněných Jurkovičových děl v České republice. Společnost má za krátkou dobu svého působení téměř čtyři desítky členů z řad odborné veřejnosti i uměleckých kruhů (Jan Kačer, Taťjana Medvecká, Jiří Pavlica, Jan Prchal, Alfred Strejček, Vladislav Souček, Jiří Žáček, v minulosti Eva Kröschlová ad.).

V roce 2017 byla dokončena první fáze katalogizace pozůstalosti a za přispění členů se podařilo dokončit rozpracované dílo, zpěvník Písnička jako dárek, obsahující písně pro děti prvního stupně základních škol, jejich rodiče a učitele a rovněž CD s nahrávkami. V roce 2018 se hlavním projektem společnosti stalo natočení CD dvaadvaceti Jurkovičových ukolébavek vybraných z jedinečného celku téměř sta skladeb tohoto žánru. Zároveň vyšla kniha vánočních koled a písní s podtitulem Zpívání s Pavlem Jurkovičem. V roce 2019 došlo k další fázi třídění pozůstalosti, část byla umístěna do Knihovny NIPOS, další část do Archivu Českého rozhlasu. V roce 2020 vydal NIPOS souborný svazek dětských sborů Pavla Jurkoviče, v roce 2022 vyšly Lidové písně mého srdce, obsáhlý výbor Jurkovičových úprav. V roce 2023 se SPJ podílela na přípravě zpěvníku Dětem pro radost Evy Hurdové a iniciovala přejmenování dosud bezejmenné auly FZŠ Umělecká na Praze 7 na Aulu Pavla Jurkoviče. Při vstupu do auly byla rovněž umístěna deska s tímto označením.

Společnost nadále usiluje o další zpřístupnění skladatelova díla a o stálé připomínání Jurkovičovy záslužné práce, ať už pořady koncertními či scénickými, nebo příspěvky v rozhlase, digitálních médiích a tištěných publikacích. Naším cílem je také vytvoření a umístění sochy Pavla Jurkoviče do prostoru před FZŠ Umělecká na Praze 7, kde Pavel Jurkovič dlouhá léta působil.